Kunnen we samen de stad bouwen?

Sinds de invoering van de participatie wet en de focus op democratisering en coöperatie verwacht het stadsbestuur dat burgers meepraten, meedoen en mee-organiseren. De grote vraag is echter hoe dit eruit ziet en wat het oplevert. De stad wil de participatie graag stimuleren door middel van buurtbudgetten, buurtrechten, zeggenschap en digitalisering. Tegelijkertijd worden wij bij de diaconie dagelijks geconfronteerd met mensen zonder dak, papieren en geld. In hoeverre hebben zij eigenlijk de mogelijkheid om daadwerkelijk mee te praten, mee te doen en mee te organiseren? En wat is er voor nodig om een ruimte te scheppen waarin álle mensen die deel uitmaken van deze stad invloed uit kunnen oefenen?

Vanuit zijn jarenlange ervaring als community organizer deelt gastspreker Leo Penta hoe je burgers mobiliseert om serieuze invloed uit te oefenen en veranderingen teweeg te brengen. Penta (1952) is oprichter van verschillende community organizations in de Verenigde Staten. Hij richtte het Duitse Instituut voor Community Organizing (DICO) op en is daar nog steeds directeur.

Gelieve je vooraf wel aan te melden via info@diaconie.org of door te bellen naar 06 13343219

Deze avond maakt deel uit van een twee-daagse workshop geschikt voor eenieder die zich nader wil verdiepen in Community Organizing. Voor meer informatie, zie de flyer hier onder.