Vacature: Buddy bij het WERELDHUIS (vrijwillig)

Het Wereldhuis centrum voor informatie, scholing en cultuur voor migranten zonder papieren

In Amsterdam leven naar schatting ongeveer 15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, maar ook mensen die asiel zochten, via huwelijksmigratie of mensen die slachteroffer zijn geworden van vrouwenhandel.

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het Wereldhuis, een plek voor ontmoeting, informatie, scholing en cultuur. In het wereldhuis gaan we uit van de kracht van mensen. Hier zijn mensen zelf actief, veel van de organisatie of activiteiten worden gedaan door vrijwilligers uit de doelgroep zelf. Wij willen mensen ondersteunen in wat zij tegenkomen in hun leven en ruimte bieden om weer verder te gaan kijken naar de toekomst.

Wij zijn hiervoor op dit moment op zoek naar:

Buddy’s voor mensen zonder papieren

We willen hierbij uitgaan van de leefwereldbenadering: er voor mensen zijn door er met hen te zijn en dus zoveel mogelijk in hun leefwereld. Dat is de insteek.

Taakomschrijving
Je gaat aan de slag, afhankelijk van wat er op dat moment speelt bij de ander. In de eerste fase probeer je te begrijpen wie je voor je hebt, wat er voor perspectief is, hoe iemand eigenlijk leeft.
Kijkend vanuit die wereld kun je onderzoeken wat er voor hen op het spel staat en hoe je daar vervolgens als buddy op kunt aansluiten. We willen mensen helpen terug te keren naar een waardig, gerespecteerd bestaan: je blijft meetellen en je hoort erbij.

Soms worden professionals ingeschakeld om het te doen, als buddy blijf je volgen of zij voldoende gevoed zijn en ben je beschikbaar voor om hierin te ondersteunen.

Wij vragen
Een open houding naar de ander (lerend onderzoeken)
Het creëren van veiligheid voor de ander, een relatie aan gaan en de vraag vooropstellen wie de ander is.
De tijd nemen voor de ander en diegene volgen in wat er nodig is
Minimaal twee keer per maand beschikbaar, afhankelijk van wat nodig is soms vaker

Wij bieden
Een bijzondere en gastvrije plek, goede werkbegeleiding in een leuk team van professionals en vrijwilligers, WA- en Ongevallenverzekering en trainingen.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar info@wereldhuis.org of neem contact op via 06 13966445.