De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.
Voor mensen die het leven op straat kennen is het Straatpastoraat een plaats van ontmoeting, bezinning en creativiteit. Met groepsactiviteiten en individueel pastoraat bevorderen we de onderlinge steun en de zelfredzaamheid. We signaleren relevante ontwikkelingen en ontwikkelen creatieve en vernieuwende activiteiten. We delen verhalen en werken aan verbindingen tussen mensen met en zonder een thuis. Het Straatpastoraat is een klein project dat een groot verschil maakt.

De Protestantse Diaconie zoekt een Straatpastor (0,8 fte)Taken:

We zoeken een collega die:

Wij bieden:

Protestantse Diaconie Amsterdam
a.driessen@diaconie.org
t.a.v. dhr. A. Driessen
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam