Vacature woongroep Hodshonhof

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit
compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.
Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!


Op Amstelhoven, het terrein van de Protestantse Diaconie, bevindt zich de christelijke woongroep de
Hodshonhof. In een monumentaal pand aan de grachten van Amsterdam wonen momenteel drie gezinnen met
kinderen in de leeftijd 0 tot 16 jaar en twee singles. Deze ‘kernbewoners’ leven samen met vier jongeren in de
leeftijd 16 tot 23 jaar. De kernbewoners zijn een goede buur voor de jongeren. Zo eten zij meerdere malen in
de week samen, hebben wekelijks gezamenlijke activiteiten en een gebedsmoment op zondag. Er wordt samen
gegeten, geklust en gevierd. Als woongroep leveren we vanuit onze presentie een bijdrage aan het geheel van
de Amstelhoven, waar diverse diaconale organisaties gevestigd zijn.
De Hodshonhof ziet dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie onder andere Romeinen 12:13 “Leg u toe
op de gastvrijheid” en Hebreeën 13:2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. De kernbewoners geven op deze
manier vorm aan een diaconale taak.


Wat zoeken wij?
Vanaf januari 2019 ontstaat er een vacature en is woongroep de Hodshonhof op zoek naar een nieuwe
kernbewoner voor een zelfstandige woonruimte. Wij zijn op zoek naar het volgende profiel:
• Je bent single (bij voorkeur vrouw i.v.m. verhouding mannen/vrouwen in de kern) en 26 jaar of ouder;
• Je bent bereid vaste avonden (een avond mee-eten of koken, een gezamenlijke woongroepavond en
gebedsmoment op zondagavond) aan de woongroep te besteden en daarnaast schuif je ook graag aan bij
spontane momenten (koffie, BBQ, tuinieren);
• Je wilt je geloof in Jezus Christus praktische handen en voeten geven;
• Je vindt gastvrijheid vanzelfsprekend;
• Je bent open in contact en kan relaties aangaan met jongeren, voor wie goede en gezonde relaties
niet vanzelfsprekend zijn;
• Je wilt je voor minimaal 2,5 jaar aan de woongroep verbinden.


Samenwerkingsrelatie met zorginstanties
De jongeren die in de Hodshonhof wonen worden geplaatst door zorginstanties. De hulpverleners van deze
organisaties dragen de verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van de jongeren. Binnen de
woongroep krijgt iedere jongere een contactpersoon toegewezen. De kernbewoner die contactpersoon is heeft
periodieke gesprekken met de jongere en de begeleider van de jongere. Deze gesprekken dragen bij aan het
bieden van de juiste ondersteuning aan de jongere. Een jongere woont 1 tot 2 jaar in de Hodshonhof met als
doel zelfstandig te kunnen gaan functioneren in de maatschappij.


Identiteit
Kernbewoners hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Ze delen met elkaar het geloof in Jezus Christus.
De Hodshonhof stelt geen eisen aan de geloofsachtergrond van de meewoners maar vraagt hen wel de
christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.


Procedure
Ben jij de persoon die zich in bovenstaand profiel kan vinden? Heb jij interesse om vrijblijvend kennis met ons
te maken? In dat geval ontvangen wij graag voor 1 december 2018 je motivatiebrief en CV op basis waarvan
de eerste selectie zal plaatsvinden. Referenties zullen na de eerste selectie gevraagd worden.


Mail (al je vragen) naar: hodshonhof@gmail.com