Wereldhuis wordt mede ondersteund door de Evangelisch-Lutherse Diaconie. Meer info over ongedocumenteerden en organisaties die voor hen opkomen kunt u hieronder vinden.